Weense wals

De Weense Wals ontstond in de 18e eeuw in Zuid-Duitsland. Rond 1790 was de Weense Wals in het revolutionaire Frankrijk een uiting van de burgerlijke vrijheidsuiting en is rond 1825 door toedoen van de muziek van Joseph Lanner en Johann Strauss de Weense Wals een Europese gezelschaps dans geworden. Het is één van de meest populaire en bekendste dansen. De naam Weense Wals is dan ook makkelijk te asocieren met de muziek van Strauss. Over het algemeen wordt de Weense Wals snel gedanst en is in de praktijk heel wat moeilijker is dan het lijkt. De Weense Wals is een zeer inspannende dans waarbij niet alleen links en rechtsom wordt gedraaid maar de paren ook nog eens snelle draaien op de plaats moeten maken: de zogenaamde fleckerls.